Co to jest scoring?

Przed udzieleniem kredytu bank dokonuje weryfikacji klienta w oparciu o tzw. scoring, czyli tabele statystyczne. Największa baza scoringowa prowadzona jest przez Biuro Informacji Kredytowej. Więcej informacji możemy uzyskać na stronie www.bik.pl. Dzięki danym tam zawartym bank po pierwsze, dowie się, jak w przeszłości spłacaliśmy zaciągnięte zobowiązania, po drugie, oceni naszą prawdomówność pod kątem posiadanych kredytów i limitów kredytowych, a po trzecie, może statystycznie ocenić, nasze ryzyko niespłacenia kredytu. Właśnie w tym celu banki zbierają takie dane, jak wykształcenie, miejsce zamieszkania, zawód itp. Informacje te po przetworzeniu przyznają odpowiednią liczbę punktów danemu kredytobiorcy i jeżeli uzyska on minimalną liczbę, to bank przyznaje kredyt, a jeżeli punktów braknie, kredyt nie jest udzielany.

Brak komentarzy: